Functional vs OOP

Evet ilk bölümde fonksiyonel vs object oriented konularını konuşuyoruz.

Share | Download